VRSTE USLUGA

Pismeni prevodi

 • Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih, umrlih)
 • pasoši, lične karte,državljanstva
 • potvrde o nekažnjavanju iz suda i policije
 • vozačke dozvole i saobraćajne dozvole
 • radne i boravišne dozvole
 • radne, zdravstvene i vojne knjižice
 • diplome i dodaci diplomama, transkripti ocena, planovi i programi fakulteta, svedočanstva
 • izvodi iz registra, izjave, potvrde o nerezidentnosti
 • uverenja, izjave, sertifikati, potvrde, rešenja, ovlašćenja, punomoćja
 • potvrde o stanju računa u banci i ostala dokumentacija
 • lekarski nalazi i uverenja, kartoni vakcinacije i ostala medicinska dokumentacija
 • Tužbe, odgovori na tužbe, ugovori, presude, rešenja, odluke
 • izjave, molbe, zamolnice, zapisnici, svedočenja
 • propisi i zakoni
 • izveštaji sudskih veštaka
 • fakture, međunarodne dozvole i ostala dokumentacija

Usmeni prevodi

 • prisustvo kod notara prilikom overe raznih dokumenata
 • kod matičara i na venčanjima
 • prisustvo na sudu
 • Kongresi, konferencije, okrugli stolovi, prezentacije, seminari, poslovni sastanci, sajmovi

ŠTA JE HAŠKI PEČAT- APOSTILLE PEČAT – APOSTIL? ČEMU SLUŽI I DA LI SE PREVODI?

Pre nego što donesete dokument na prevod, proverite da li on prethodno treba da bude overen apostilom.

Šta je apostil pečat? To je potvrda – pečat kojim se umesto overavanja javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena.

Dokument overen apostilom oslobođen je bilo kakve dalje overe i može da se upotrebljava u svim državama potpisnicama Haške konvencije. Tako javna isprava sačinjena na teritoriji Srbije, ukoliko ima apostil pečat, može da se upotrebljava na teritoriji svih država potpisnica Haške konvencije iz 1961. godine, sa dokaznom snagom koju imaju i javne isprave tih država.

Zvanični spisak država potpisnica Haške konvencije možete pronaći na veb-sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije – konzularni poslovi – overa i legalizacija – www.mfa.gov.rs.

Za sve zemlje potpisnice Haške konvencije (oko 100 zemalja) važi pravilo da se Apostille pečat stavlja na original dokumenta i tek se tada radi prevod dokumenta i apostila. Od ovoga postoje dva izuzetka: ITALIJA I BELGIJA. Ukoliko dokument predajete u Italiji ili u Belgiji, Apostille se ne stavlja na original, već se dokument prvo prevodi na italijanski ili jedan od službenih jezika Belgije – francuski, holandski ili nemački od strane sudskog tumača (registrovanog na teritoriji Beograda ukoliko overu vrši Prvi osnovni sud u Beogradu). Nakon prevoda i overe prevoda od strane sudskog tumača, prevedeni dokument se nosi u sud gde se na njega stavlja Apostille pečat, koji se posle toga NE PREVODI.

5 KORAKA DO OVERE

Za zemlje koje nisu potpisnice Haške konvencije, a to su uglavnom zemlje Bliskog Istoka, važi pravilo pune legalizacije, a čitav proces je prilično komplikovan i odvija se u 5 koraka:

 1. Sa dokumentom prvo idete u sud (Prvi osnovni sud u Beogradu, ili neki drugi mesno nadležni osnovni sud ako je dokument izdat van Beograda) u kancelariju za međunarodne overe, da izvršite PUNU MEĐUNARODNU OVERU dokumenta. Overa se može završiti istog dana i košta 2.090,00 din po stranici (diplome, potvrde i izvodi od matičara, overa punomoćja ) a za svaki naredni primerak plaćate 190,00 din. Za overe prevoda, izjava i punomoćja plaćate 560,00 din po stranici, a za svaki naredni primerak 70,00 din.
 2. Dokument nosite na prevod kod sudskog tumača (Kliknite ovde da kontaktirate sudskog tumača agencije WordShop).
 3. Overene prevode nosite ponovo u sud, ponovo u kancelariju za međunarodne overe gde će se potvrditi verodostojnost prevoda i prevodioca. Cena ove je 560,00 din po stranici.
 4. Sledeći korak je odlazak u Ministarstvo pravde gde nosite i originalni dokument i prevod kako biste dobili njihovu overu. Takođe plaćate taksu 1440,00 din.
 5. Poslednji korak je odlazak u Ministarstvo spoljnih poslova po njihovu overu, za koju takođe plaćate istu taksu.

Na kraju odlazite u ambasadu zemlje za koju vam treba dokument, gde ćete izvršiti poslednju overu.

KOJIM ISPRAVAMA JE POTREBAN APOSTIL PEČAT?

Ispravama koje izdaju organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisarnica i sudski izvršitelji, administrativnim ispravama, ispravama koje je izdao ili overio javni beležnik, službenim overama potpisa na privatnim ispravama, službenim navodima o upisima u javne knjige. (presude, izvodi, iz knjige rođenih, izvodi iz knjige umrlih, uverenja o državljanstvu, uverenja o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnajvanju, diplome, svedočanstva…).

Apostil pečat nije potreban ispravama koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici niti ispravama koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Potvrda Apostille treba da bude sačinjena u skladu sa propisanim obrascem, stavljena na samu ispravu ili njen dodatak, može da bude sastavljena na službenom jeziku države koja je izdaje, ali naslov APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) mora da glasi na francuskom jeziku, da bi je organi država ugovornica prepoznali i prihvatili. Pečat izgleda ovako:

apostil pečat

GDE DA PRIBAVITE APOSTIL PEČAT?

Svaki imalac određenog dokumenta može da zatraži haški pečat (apostil). Ako je dokument izdala institucija na teritoriji grada Beograda, Apostille pečat izdaje Prvi osnovni sud na Novom Beogradu, Bulevar Nikole Tesle 42a, prostorija 18 u prizemlju, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova.

Za overu apostil pečatom je potrebno doneti original i fotokopiju dokumenta koji se overava. Iznos takse za overu je 2.090,00 din za diplome, potvrde i izvode od matičara, kao i overu punomoćja, a 490,00 din za overu prevoda uz izvorni dokument na srpskom jeziku. Broj žiro računa Prvog osnovnog suda u Beogradu na koji se vrši uplata takse je 840-29644845-43,broj modela 97.

Ako je dokument izdat van Beograda, nadležan je osnovni sud sa sedištem u gradu u kome je dokument izdat i overen.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi potrebe za Apostille pečatom, možete se obratiti odeljenju za međunarodnu pravnu pomoć Prvog osnovnog suda u Beogradu na 011/655 37 24 ili Call centru Prvog osnovnog suda na 011/ 655 37 00.